A szállítás valamennyi termékünkre INGYENES!

Általános szerződési feltételek

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Wood4U s.r.o. (cím: Vnútorná Okrúzná 48, 945 01 Komárno, Szlovákia., DIC: 2120526661, ICO: 50874063; képviselik: Fodor Zsolt és Jánosi Krisztián, a továbbiakban: Szolgáltató) és az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).  

 

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a wood4u.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus piactéren (a továbbiakban: Wood4U webáruház) keresztül történik.  

1.2. A Wood4U webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A Wood4U webáruház szolgáltatásait a Szolgáltató valamennyi regisztrált partnere jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.   

1.4. A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a „Kosár tartalmának megrendelése” ikonra kattintás megerősítésével jön létre. A felek között ily módon – magyar vagy angol nyelven - létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 24 (huszonnégy) hónapig őrzi.

 A Szolgáltató az iktatott szerződést (megrendelést) a Vevő számára hozzáférhetővé teszi. Egyrészt, a "Korábbban rendeltem" menüpont alatt (csak bejelentkezett, regisztrált ügyfelek látják), másrészt a Szolgáltató telephelyén az integrált informatikai rendszerben tárolja. 

1.5. Ügyfélszolgálat: Wood4U s.r.o.

Cím: Vnútorná Okrúzná 48, 945 01 Komárno, Szlovákia
Telefon: +36 70 622 7620
E-mail: info@wood4u.hu

2. Regisztráció

2.1. A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra.  

Amennyiben rendelkezik már ilyennel a „Belépés” gombra kattintva, a felhasználónév és jelszó megadása után tudja rendelését leadni áruházunkban.  

Amennyiben nem rendelkezik még regisztrált felhasználónévvel abban az esetben a regisztráció gombra kattintva töltheti ki az adatlapot, majd a „Regisztráció” gombbal küldheti el a regisztrációját.  

Ezt követően  küldünk Önnek egy visszaigazoló e-mailt.

Amennyiben valamilyen probléma merült fel, és többszöri kísérlet után sem sikerül regisztrálnia, kérjük írjanak a  info@wood4u.hu címre, melyben megadják a regisztrációnál használt adataikat. 

2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely – nem a Szolgáltatónak felróható – okból hozzáférhetővé válik.  

3. A megrendelés

3.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni.   

3.2. A kedvezménnyel nem rendelkező Ügyfelek részére mindig a bruttó vételár kerül feltüntetésre.  

A kedvezménnyel rendelkező Ügyfelek, a rájuk vonatkozó kedvezményekre természetesen interneten keresztül történő vásárlás esetén is jogosultak. A termékek megvásárlása után a végösszeg a kedvezmény mértékével módosul.

3.3. A Szolgáltató a megrendelt árut szállítmányozó cég igénybevételével kiszállítja a megadott címre. A szállítási határidő pontosítására a Szolgáltató visszaigazolásában kerül sor.

3.4. Néhány termék esetén "0" Ft-os árat találhat. Ez azt jelenti, hogy nem látható az eladási ár. Ezekre a termékekre egyedi árajánlatkérés alapján ajánljuk ki az árat.

Amennyiben nem kap visszaigazolást a megrendeléséről 24 órán belül, kérjük vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

3.5 Szállítási és csomagolási díjak:

A csomagolás ingyenes. Az utánvétes szállításért minden esetben díjat számítunk fel. A díj pontos összege a kosár összesítő táblázatában jelenik meg.

Bankkártyás fizetés illetve előre utalás esetén ingyen postázzuk a választott terméke(ke)t. 

Lehetőséget biztosítunk az ingyenes termékvisszaküldésre, a Foxpost "automatából automatába" szolgáltatásával. Amennyiben az Ügyfél él a visszaküldés lehetőségével, a termék(ek) árának  visszautalása mellett a Foxpost szállítási költséget is visszaküldjük az Ügyfél által megadott számlászámra.

A gyors és pontos kiszolgálás érdekében a webáruházban leadott és lezárt rendelésekhez póttételeket már nem áll módunkban rögzíteni, kivételes esetekben telefonos ügyfélszolgálatunkon érdeklődhet, hogy a rendelése milyen állapotban van, és hogy tudunk-e még póttételt rögzíteni.

Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, akkor 14.00 után beérkezett megrendeléseket a szállítási díj szempontjából külön vesszük figyelembe.

A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek szállítási díját nem befolyásolja.  

3.6. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.  

3.7. A megrendelést a Szolgáltató  csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti.  

A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.   

3.8. Az Ügyfél a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.  

4. Szállítási és fizetési feltételek

4.1. A Weboldalon kiválasztott és megrendelt terméket a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő időpontban szállítja ki az Ügyfél által a megrendelés során jelzett szállítási címre. A megrendelt terméket az Ügyfél – előzetes jelzés alapján - személyesen is átveheti a Szolgáltató telephelyén (Vnútorná Okrúzná 48, 945 01 Komárno, Szlovákia vagy 8500 Pápa, Jókai út 24.).  

4.2. Az Ügyfél termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén a kisérő okiratot aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. Amennyiben az Ügyfél bármi sérülést, eltérést tapasztalna, a szállítmányozó az Ügyfél kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a szállítmányozót terheli a felelősség.  

4.3. Az Ügyfél által külön nem kért értékbiztosított csomagként feladott illetve szállított termékekért az Eladó nem vállal felelősséget! Az Eladó a terméket mindig sértetlen és hiánytalan állapotban adja át a szállító szervezetnek /Posta, Futár/!

5. Garancia, szavatosság

5.1. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglaltak az irányadók.

6. Egyebek

6.1. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.  

6.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.  

6.3. A Szolgáltató az Ügyfelek által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfelek adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfelek adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint jár el.  

6.4. A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF feltételeit bármikor módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.  

6.5. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.  

7. A vásárlástól való elállás joga, módja és következményei:

Távollévők között létrejött szerződés esetén a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet szerint a Fogyasztó a szerződéstől a termék kézhezvételének napjától tizennégy munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Elállás esetén a Szolgáltató köteles az Ügyfél által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül visszatéríteni postaköltséggel együtt. Az Ügyfél köteles a terméket haladéktalanul visszaszolgáltatni. A Szolgáltató kizárólag sérülésmentes, hiánytalan tartalmú termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni, a nem megfelelő használatból eredő kárát érvényesítheti a vásárlón.  A fogyasztó részére akkor nem kell a teljes vételárat visszafizetni, ha a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó mértékben használta. Azaz a terméket kipróbálhatja és használhatja a fogyasztó és ennek ellenére visszaküldheti.

Az Ügyfél viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Az Ügyfelet ezen felül egyéb költség nem terheli.  

A Szolgáltató azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.  

A termék visszaszolgáltatása történhet a telephelyünkre (Vnútorná Okrúzná 48, 945 01 Komárno, Szlovákia vagy 8500 Pápa, Jókai út 24) történő személyes visszajuttatással vagy bármely szállítmányozó céggel való visszaküldéssel. 
Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 30 napon belül hiánytalanul visszautalja a vásárló részére.  

8. Üzletszabályzat 

A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

Az alábbiakban a weboldalunkhoz kapcsolódó általános információkat, tájékoztatásokat és jogi iránymutatásokat találja. A Webáruház használatára, megrendelések leadására és a létrejövő adásvételi szerződésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) az iránymutatóak.

A vásárolt áruk jellemzőit a konkrét árucikk információs oldalából tudhatja meg részletesen.  

Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért nem vállalunk felelősséget, a feltüntetett képek helyenként illusztrációk. Ahol nincs ár arról árajánlatot tudunk adni, kérje elérhetőségeinken! Amennyiben plusz információra van szüksége, rendelés előtt kérjük keressen fel bennünket.

A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó ár, a feltűntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek.  

Az esetleges elírásokból eredő károkért cégünk nem vállal felelősséget. A képek helyenként illusztrációk, eltérés előfordulhat. 

Egyes termékcsoportokba tartozó árukra vonatkozó szállítási és fizetési feltételek eltérhetnek egymástól. Az aktuális díjakról érdeklődjön ügyfélszolgálatunknál. 

9. Egyéb feltételek

A Szolgáltató ezúton tájékoztatja, hogy személyes adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Ehhez az Ügyfél a regisztrációs űrlap /megrendelő/ kitöltésével hozzájárul! 

Külön rendelkezés hiányában a Szolgáltató folyamatosan tájékoztatja Önt akcióiról és újdonságairól.  

Az elektronikus szerződéskötés feltételei

1. Vásárlás webáruházunkban.
A Felhasználó köteles a vásárlás során a rendszer által kért adatokat a valóságnak megfelelően megadni.

2. Webáruházunkban a termék megrendelése (fizetési és szállítási lehetőségek kiválasztása).

3. A Szolgáltató a megrendelés megérkezését elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül visszaigazolja. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő megérkezettnek, amikor a Szolgáltató illetőleg az Ügyfél számára hozzáférhetővé válik. 

4. A megrendelés visszaigazolását követően a rendelés leadása során megjelölt módon az árut kiszállítjuk. 

5. A megrendelés és visszaigazolás nyelve: magyar.

Adatbeli hibák kijavításának technikai lehetőségei

Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:
- a "Kosár" tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető.
- a személyes adatok (pl.: számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, stb…) tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható a személyes adatok menüpontban 

Ha mégis tévedésből mást rendelt, mint amit szeretett volna, és ezt utólag veszi észre, kérjük, jelezze ügyfélszolgálatunkon a  woody@woody-sunglasses.com e-mail címen, vagy a +36 70 622 76 20 telefonszámon. Fontos, hogy a rendelést követően ezt haladéktalanul tegye meg, mert akár 1 munkanapon belül kézbesíthetjük a megrendelt termékeket és akkor a tévedés korrigálására már nincs lehetőség.  

Az eladó adatai:

Cégszerű megnevezés: Wood4U s.r.o. (cím: Vnútorná Okrúzná 48, 945 01 Komárno, Szlovákia., DIC: 2120526661, ICO: 50874063)

Adószám: SK2120526661

Cégjegyzékszám:  50874063

Székhely: Vnútorná Okrúzná 48, 945 01 Komárno, Szlovákia

Telefon: +36 70 622 76 20

E-mail: info@wood4u.hu

Ügyfélszolgálat:

Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartás: hétfő – péntek: 8.00 – 17.00

Cím: Vnútorná Okrúzná 48, 945 01 Komárno, Szlovákia 

Telefon:+36 70 622 7620

E-mail: info@wood4u.hu

Tárhelyszolgáltató adatai: aerCode.com Kft, 8500 Pápa, Beke József utca 7, info@aercode.com

Kötelező válaszadási idő e-mailben beérkezett megrendelésekre: 2 munkanap

Terméket, csak az eredeti csomagolással és tartozékokkal vásárolunk vissza, használatmentes állapotban!